SC NICODAN BULK RETAIL SRL Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal Prezenta Notificare a fost realizata pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”) și legislația în vigoare.

Din 25 mai 2018 a intratat în vigoare Regulamentul UE 2016/679 (denumit în continuare GDPR) cu privire la protecția datelor persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Deoarece colectăm datele tale personale, dorim să te informăm în ce scopuri le folosim și care sunt drepturile de care dispui conform Regulamentului. Cine este entitatea care prelucrează datele tale personale

Potrivit GDPR, SC NICODAN BULK RETAIL SRL, societate română cu personalitate juridică, cu sediul în Blejoi, Sat Tantareni nr 410, avand nr. de ordine în Registrul Comerțului J29/543/2013 și CUI RO31474314 este operator de date cu caracter personal.

Care sunt date personale prelucrate

Datele tale personale pe care le colectăm și prelucrăm sunt: numele și prenumele, domiciliul (adresa poștală pentru livrare), adresa de e-mail, CNP-ul, numărul de telefon, codurile de identificare client/identificator online, datele de facturare (în cazul finalizării unei comenzi), informațiile bancare (în cazul efectuării unui retur/ramburs de plată). Aceste date au fost sau sunt colectate în relația comercială desfășurată în trecut sau care este în curs de desfășurare și pentru care ți-ai exprimat consimțământul potrivit legislației în vigoare.

Depunem toate eforturile să păstrăm aceste date în deplină siguranță și să le folosim doar în scopurile permise de lege și de tine. În orice moment te poți răzgândi și ne poți solicita să ștergem datele tale din baza noastră de date, ca urmare a retragerii acordului tău exprimat anterior.

Unde te poti adresa in vederea exercitarii drepturilor in conformitate cu GDPR Pentru orice informatii/ solicitari poti contacta

Responsabilul privind Protecția Datelor la nivelul site-ului, respective www.gustoriental.ro la adresa e-mail: info@gustoriental.ro.

În ce scopuri sunt prelucrate datele personale

Procesăm datelor tale cu caracter personal în scopuri legitime, cum ar fi cel aldesfășurării activităților comerciale (de vânzare/cumpărare prin intermediului site-ului și prin plasarea comenzilor în contul online creat de tine sau în curs de creare a acestuia) sau în scop de marketing și statistică (prin care transmitem către tine mesaje comerciale proprii, cum ar fi: informații cu privire la existența unor campanii promoționale, prezentări online de produse și noutăți, transmitere de news-info pentru produse în cadrul companiei).

Conform dispozițiilor legii naționale (Lg. 677/2001) și a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR) avem obligația să administrăm datele tale cu caracter personal în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

Care este temeiul de prelucrare a acestor date

Temeiul pentru care colectăm și administrăm datele tale personale este în primul rând consimțământul tău, acordat cu prilejul creării contului online și al validării acestuia, prin solicitarea de a fi devenit client . Totodată, temeiul este și unullegal și/sau contractual, și are la bază raportul comercial ce a luat naștere între tine și operator prin plasarea comenzii și dar și untemei legitim, necesar și indispensabil desfășurării activităților comerciale și economice ale companiei Nicodan Bulk Retail SRL.

Pentru cât timp sunt colectate datele personale?

Datele personale colectate vor fi prelucrate în atingerea scopului comercial specific desfășurării activității comerciale:

✓ pe toată durata executării contractului/execuției comenzii/raportului comercial;

Perioada de-a lungul căreia procesăm/prelucrăm datele tale personale în scop demarketing & statistică, având temei consimțământul tău valabil, începe de la acordarea consimțământului și se încheie la retragerea acestuia, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dvs. în scopul de a le prezenta autorităților publice, de exemplu autorităților fiscale.

Stocarea și transferul datelor dvs. personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

Drepturi cu privire la prelucrarea datelor personale și dreptul de petiție sau plângere Drepturile, conform GDPR, sunt următoarele:

· de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, art.15)

· de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16),

· de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, art.17)

· de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, art.18)

· de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, art. 20)

· de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, art.21)

· de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, art.7).

· de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, art.77 ).

Timpul de raspundere la solicitarile transmise de dumneavoastra In termen de cel mult o luna calculat de la primirea cererii dumneavoastra vi se vor furniza informatii privind actiunile intreprinse sau acolo unde este cazul privind motivele pentru care nu pot fi luate masurile solicitate (transparenta si modalitati, art.12 al.3).

Nota: Va rugam sa aveti in vedere faptul ca pentru a da curs unei cereri de acces la date cu caracter personal vom lua toate masurile rezonabile pentru a verifica identitatea persoanei vizate.

De asemenea, conform Regulamentului GDPR, termenul de raspuns mentionat mai sus poate fi prelungit cu cel mult doua luni in situatia in care este necesar, tinandu-se cont de complexitatea si numarul cererilor, urmand sa va informam cu privire la acest aspect, daca va fi cazul (transparenta si modalitati, art.12 al.3). Date personale transmise către alți destinatari

Pentru a-ți oferi servicii și produse cât mai competitive, pentru a livra comenzile pe care le inițiezi, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin sau în alte scopuri legitime, este posibil să transmitem datele tale personale către autorități publice, organe judiciare, birouri notariale, parteneri și/sau furnizori externi , compania de curierat.

Asigurăm, prin reglementări contractuale, că acești furnizori de servicii prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor, chiar dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-o țară în care se utilizează în mod obisnuit un alt nivel de protecție a datelor și pentru care nu există nicio decizie de adecvare a Comisiei UE.